Pinse Telemark er en forening som organiserer fellesarbeidet for pinsemenighetene i Telemark. Det største arbeidet vårt er leirarbeidet. Vi arrangerer mange leirer for forskjellige aldersgrupper, både vinter, vår, sommer og høst. Et eget leirteam jobber med planlegging og gjennomføring av leirene.


Ellers er det årlige TELEMARKSTEVNET et stort felles arrangement.
Pinse Telemark arrangerer også LEDERFORUM, som er en samling for ledere i Pinsemenighetene. Disse samlingene er på formiddger ca. 4 ganger i året.

Styreleder og kontaktperson:

Rolf Inge Johansen
Telefon:906 88 731
E.post:roi-joha@online.no


Kasserer:
Toril T. Kjendal.
Telefon:915 59 205
E.post:toril.kjendal@gmail.com

Leder for leirteam:

Henrik Edgren Hansen
Telefon: 414 76 628
E.post: henrik.edgren.hansen@hotmail.com


Hannah Waskaas Lien
Telefon: 406 04 777
E.post: hannah@oneway.no